Fertility Preservation for Children Diagnosed with Cancer
Kanser Teşhisi Gören Çocuklar İçin Doğurganlık Koruma

Ebeveynler ve doktorlar, pediyatrik ve ergen kanser hastalarının üreme geleceğinin belirlenmesinde önemli rollere sahiptir.

Çocukluk döneminde kanserden kurtulmuş olan yetişkinlerin çoğu, doğurganlık korumasının ve gelecekte aile kurabilme yetisinin önemli olduğunu düşünmektedir.

Ebeveynler, kanser tanısı konulmuş çocukları için doğurganlık koruması seçeneklerinin varlığından haberdar olmayabilir.

·       Ebeveynler, kanser tedavisine ve çocuklarının en kısa sürede sağlığına kavuşmasına odaklanmış olabilir. 

·       Ebeveynler, üreme ile ilgili konuları çocukları ile tartışmaktan rahatsız olabilir.

Mevcut doğurganlık koruma seçeneklerinin bulunduğunun anlaşılması ve çocukların ve ebeveynlerinin üreme uzmanlarına yönlendirilmesi çocukların gelecekteki yaşam kalitesini arttırabilir.

Doğurganlık Koruması—Nereye Uygun?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Aşağıdaki tabloya bakınız
b) Aşağıdaki şekle bakınız

Görüşmeye Başlamak

Kanserden ve planlanan kanser tedavisinden kaynaklı infertilite riski ile ilgili hastalarınızla ve ebeveynleri ile konuşma konusunda rahat olmayabilirsiniz. Aşağıdaki önemli noktalar konuşmayı başlatırken size yardımcı olabilir:

·       Kanser ve kanser tedavisi çocuğunuzun doğurganlığını etkileyebilir.

·       Çocuğunuzun tedavi planına dayalı olarak infertilite riski [yüksek, orta seviyede, düşük].

·       Kanser tedavisine başlanmadan önce çocuğunuzun doğurganlığının korunması için denenebilecek bazı seçenekler mevcut.

·       Kanser, kanser tedavisi veya doğurganlık koruması prosedürleri çocuğunuzun gelecekte sahip olacağı çocukları etkilemeyecek.

·       Doğurganlık koruma prosedürleri görünüşte kanserin nüksetme riskini arttırmıyor.

·       Eğer çocuğunuzun sahip olduğu seçenekleri daha ayrıntılı şekilde görüşmek isterseniz sizi bir doğurganlık koruması uzmanına yönlendirebilirim.

Doğurganlık Koruması Seçenekleri

Radyasyon tedavisi sırasında testisler veya overlerin radyasyona karşı korunması gerçekleştirilebilir.

Overlerin cerrahi bir müdahale ile radyasyona maruz kalan alandan uzaklaştırılması hem ergenlik öncesi hem de ergenlik sonrası dönemdeki kız çocukları için bir seçenektir.

Ergenlik öncesi kız çocuklarında ovaryen doku, transplantasyona ya da foliküllerin yapay ortamda olgunlaştırılmasına ve kanser tedavisi sonrasında ayrı ayrı fertilizasyonuna olanak sağlayacak biçimde saklanabilir.

Ergenlik öncesi erkek çocuklarında testiküler doku, kanser tedavisi sonrasında spermatojenezin tekrar eski haline getirilebilmesi için testis içine geri transplantasyonuna olanak sağlayacak biçimde saklanabilir.

Doku saklama seçenekleri deneysel olarak değerlendirilmektedir ve sadece Hastane Etik Kurulu'nun (IRB) onayı ile bir klinik çalışmanın parçası olarak gerçekleştirilir.

Arka kısımda sizin ve hastalarınızın doku saklaması hakkında görüşebileceği bir doğurganlık koruması uzmanına ulaşmanıza yardımcı olabilecek çeşitli kaynaklar verilmiştir.

Kanser tanısı konulmuş çocuklar için doğurganlık koruması seçenekleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Ovaryen metastaz riski yüksekse bir seçenek değildir.

b Deneyseldir, sadece IRB onayı ile bir klinik çalışmanın parçası olarak gerçekleştirilir.

Kanser Tedavisi ve İnfertilite Riski

Kanser tanısı konulmuş çocuklarda doğurganlığın korunması için ilk adım, planlanan kanser tedavisine bağlı olarak infertilite gelişmesi riskinin değerlendirilmesidir.

Bağımsız kemoterapi maddeleri ve çok maddeli rejimler çeşitli seviyelerde infertilite riskleri ile ilişkilendirilmektedir.

Kemoterapi ve radyasyon terapisi birlikte uygulandığında bu risk artmaktadır.

Aşağıdaki tabloda çeşitli kanser terapileri ve rejimleri bilinen infertilite risklerine göre sınıflandırılmaktadır.

Belirli kanser terapileri ve rejimleri ile ilişkilendirilmiş infertilite riskleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki tablo Fertile Hope, an initiative of LIVESTRONG, Cancer and Fertility: Fast Facts for Reproductive Professionals (2008); ve Nieman CL, et al. Cancer Treat Res. 2007;138:201-217 kaynaklarından uyarlanmıştır.

MOPP=mekloretamin/onkovin (vinkristin)/prokarbazin/prednizon • MVPP=mekloretamin/vinblastin/prokarbazin/prednizolon • COPP=siklofosfamid/onkovin/prokarbazin/prednizon • ChlVPP=klorambusil/vinblastin/prokarbazin/prednizolon • EVA=etoposid/vinblastin/adriamisin (doksorubisin) • ABVD=adriamisin/bleomisin/vinblastin/dakarbazin • BEP= bleomisin/etoposid/cisplatin • OEPA=onkovin/etoposid/prednizon/adriamisin (doksorubisin) • NOVP=novantron (mitoksantron)/onkovin/vinblastin/prednizon • CHOP=siklofosfamid/hidroksidaunomisin/onkovin/prednizon • COP=siklofosfamid/onkovin/prednizon

Kaynaklar

Kanser tanısı konulmuş çocuklar için infertilite riski ve doğurganlık koruması seçenekleri hakkında daha fazla bilgi almak ve hastalarınızı ve ebeveynlerini yönlendirebileceğiniz bir doğurganlık uzmanına ulaşmak için:

·       Oncofertility Consortium® ve The Hormone Foundation® ortak kaynağı olan SaveMyFertility adresini ziyaret ediniz

·       FERTLINE: 866-708-FERT (3378) numaralı telefonu arayınız ya da Oncofertility Consortium® İnternet sitesini ziyaret ediniz

·       Fertile Hope İnternet sitesini ziyaret ediniz

·       Amerikan Üreme Tıbbı Topluluğu İnternet sitesini ziyaret ediniz

·       The Hormone Foundation® İnternet sitesini ziyaret ediniz

Kaynakça

·       Ethics Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Fertility preservation and reproduction in cancer patients. Fertil Steril. 2005;83:1622-1628.

·       Fertile Hope. Cancer and Fertility: Fast Facts for Reproductive Professionals. 2008.www.fertilehope.org/uploads/pdf/FH_RP_FastFacts_08.pdf. Accessed February 11, 2011.

·       Ginsberg JP. New advances in fertility preservation for pediatric cancer patients. Curr Opin Pediatr. 2010;23:9-13.

·       Lee SJ, Schover LR, Partridge AH, et al. American Society of Clinical Oncology recommendations on fertility preservation in cancer patients. J Clin Oncol. 2006;24:2917-2931.

·       Mitchell JD, Hitchen C, Vlachaki MT. Role of ovarian transposition based on the dosimetric effects of craniospinal irradiation on the ovaries: a case report. Med Dosim. 2007;32:204-210.

·       Nieman CL, et al. Fertility preservation and adolescent cancer patients: lessons from adult survivors of childhood cancer and their parents. Cancer Treat Res. 2007;138:201-217

·       Redig AJ, Brannigan R, Stryker SJ, et al. Incorporating fertility preservation into the care of young oncology patients. Cancer. 2010;117:4-10.

Onkofertilite Konsorsiyumu® kanserden kurtulan kişilerin üreme geleceklerinin incelenmesi için tasarlanmış ulusal ve disiplinler arası bir girişimdir.

   The Hormone Foundation®, the public education affiliate of The Endocrine Society®, sosyal destek ve eğitim yoluyla hormonla ilişkili durumların önlenmesi, tedavi edilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak üzere halk için bir kaynak niteliğindedir.

Bu cep kılavuzunun geliştirilmesi, Merck ve EMD Serono kurumlarından alınan eğitim bursları ile desteklenmiştir.