Fertility Preservation for Men Diagnosed with Cancer

Kanser Teşhisi Gören Erkekler İçin Doğurganlık Koruma

Kanser tanısı konulmuş erkeklerin çoğu doğurganlıklarının korunmasının önemli olduğunu düşünür ve sahip oldukları seçenekler hakkında bilgi ister. Ancak,

·       Doğurganlık ile ilgili konuları açmaya çekinebilirler

·       Doğurganlıklarının korunması için seçenekleri olduğunun farkında olmayabilirler

·       Kanser tanısına odaklanmış ve doğurganlık hakkında ya da gelecekte bir aile kurma hakkında düşünecek durumda olmayabilirler.

Bu erkekler daha sonra kanser tedavisi öncesinde doğurganlık koruma seçeneklerini değerlendirmedikleri için pişman olabilir.

Mevcut doğurganlık koruma seçeneklerinin bulunduğunun anlaşılması ve risk altındaki hastaların üreme uzmanlarına yönlendirilmesi hastaların duygusal durumunu ve gelecekteki yaşam kalitesini geliştirebilir.

Doğurganlık Koruması—Nereye Uygun?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil Brannigan RE. Cancer Treat Res. 2007;138:28-49 çalışmasından alıntılanmıştır.
a) Aşağıdaki tabloya bakınız
b) Aşağıdaki şekle bakınız

Görüşmeye Başlamak

Kanserden ve planlanan kanser tedavisinden kaynaklı infertilite riski ile ilgili hastalarınızla konuşma konusunda rahat olmayabilirsiniz. Aşağıdaki önemli noktalar konuşmayı başlatırken size yardımcı olabilir:

·       Kanser ve kanser tedavisi doğurganlığınızı etkileyebilir.

·       Tedavi planınıza dayalı olarak infertilite riskiniz [yüksek, orta seviyede, düşük].

·       Çocuk sahibi olmayı/tekrar çocuk yapmayı düşünüyor musunuz? Şu anda aklınızda olmasa bile, hastaların birçoğu fırsatları varken bu konuyu değerlendirmiş olmayı dilemektedir.

·       Kanser tedavisine başlanmadan önce doğurganlığınızın korunması için denenebilecek bazı seçenekler mevcut.

·       Kanser, kanser tedavisi veya doğurganlık koruması prosedürleri genellikle gelecekte sahip olacağınız çocukları etkilemeyecektir. (Bazı kanser türleri ile ilişkilendirilmiş genleri çocuğunuza aktaracak olsanız da bu genler için test yapabiliriz).

·       Doğurganlık koruma prosedürleri görünüşte kanserin nüksetme riskini arttırmıyor.

·       Eğer sahip olduğunuz seçenekleri daha ayrıntılı şekilde görüşmek isterseniz sizi bir doğurganlık koruması uzmanına yönlendirebilirim.

·       Doğurganlığınızı şu aşamada koruyamasak dahi kanser sonrasında aile kurmanın başka yolları olduğunu da unutmayın. Bir uzman ile görüşmek size uygun olabilecek diğer seçenekleri öğrenmenizde size yardımcı olabilir.

Doğurganlık Koruması Seçenekleri

Kanser tanısı konulmuş ve doğurganlığını korumak isteyen erkekler için iki standart seçenek mevcuttur:

·       Kanser tedavisi öncesi sperm saklama

·       Radyasyon tedavisi sırasında testislerin radyasyona karşı korunması

Amerikan Klinik Onkoloji Birliği ve Amerikan Üreme Tıbbı Topluluğu mümkün olduğunda risk altındaki hastaların kanser tedavisi öncesinde bir doğurganlık koruması uzmanına yönlendirilmesini önermektedir.

Kanser tedavisi öncesi doğurganlık koruması ile ilgilenen erkekler analiz için semen örneği verecektir.

Aşağıdaki şekilde semen örneği analizlerinin sonuçlarına bağlı olarak doğurganlık koruma seçenekleri gösterilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanser Tedavisi ve İnfertilite Riski

Kanser tanısı konulmuş erkeklerde doğurganlığın korunması için ilk adım, planlanan kanser tedavisine bağlı olarak infertilite gelişmesi riskinin değerlendirilmesidir.

Bağımsız kemoterapi maddeleri ve çok maddeli rejimler çeşitli seviyelerde infertilite riskleri ile ilişkilendirilmektedir.

Aşağıdaki tabloda çeşitli kanser terapileri ve rejimleri erkeklerde bilinen infertilite risklerine göre sınıflandırılmaktadır (uzun süreli azoospermi olarak tarif edilmektedir).

Ayrıca Fertile Hope internet sitesi üzerinden erişilebilen bir çevrimiçi risk hesaplayıcı sunmaktadır.

Belirli kanser terapileri ve rejimleri ile ilişkilendirilmiş infertilite riskleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2006 American Society of Clinical Oncology recommendations on fertility preservation in cancer patients; Fertile Hope. Cancer and Fertility: Fast Facts for Reproductive Professionals; ve Brannigan RE. Cancer Treat Res. 2007;138:28-49 isimli yayınlardan uyarlanmıştır.

MOPP=mekloretamin/onkovin (vinkristin)/prokarbazin/prednizon • MVPP=mekloretamin/vinblastin/prokarbazin/prednizolon • COPP=siklofosfamid/onkovin/prokarbazin/prednizon • ChlVPP=klorambusil/vinblastin/prokarbazin/prednizolon • EVA=etoposid/vinblastin/adriamisin (doksorubisin) • ABVD=adriamisin/bleomisin/vinblastin/dakarbazin • BEP= bleomisin/etoposid/cisplatin • OEPA=onkovin/etoposid/prednizon/adriamisin (doksorubisin) • NOVP=novantron (mitoksantron)/onkovin/vinblastin/prednizon • CHOP=siklofosfamid/hidroksidaunomisin/onkovin/prednizon • COP=siklofosfamid/onkovin/prednizon

Kaynaklar

Kanser tanısı konulmuş erkekler için infertilite riski ve doğurganlık koruması seçenekleri hakkında daha fazla bilgi almak ve hastalarınızı yönlendirebileceğiniz bir doğurganlık uzmanına ulaşmak için:

·       Oncofertility Consortium® ve The Hormone Foundation® ortak kaynağı olan SaveMyFertility adresini ziyaret ediniz

·       FERTLINE: 866-708-FERT (3378) numaralı telefonu arayınız ya da Oncofertility Consortium® İnternet sitesini ziyaret ediniz

·       Fertile Hope İnternet sitesini ziyaret ediniz

·       Amerikan Üreme Tıbbı Topluluğu İnternet sitesini ziyaret ediniz

·       The Hormone Foundation® İnternet sitesini ziyaret ediniz

Kaynakça

·       Brannigan RE. Fertility preservation in adult male cancer patients. Cancer Treat Res. 2007;138:28-49.

·       Dohle, GR. Male infertility in cancer patients: review of the literature. Int J Urol. 2010;17:327-331.

·       Ethics Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Fertility preservation and reproduction in cancer patients. Fertil Steril. 2005;83:1622-1628.

·       Fertile Hope. Cancer and Fertility: Fast Facts for Reproductive Professionals. 2008.www.fertilehope.org/uploads/pdf/FH_RP_FastFacts_08.pdf. Accessed February 11, 2011.

·       Jeruss JS, Woodruff TK. Preservation of fertility in patients with cancer. N Engl J Med. 2009;360:902-911.

·       Lee SJ, Schover LR, Partridge AH, et al. American Society of Clinical Oncology recommendations on fertility preservation in cancer patients. J Clin Oncol. 2006;24:2917-2931.

·       Tschudin S, Bitzer J. Psychological aspects of fertility preservation in men and women affected by cancer and other life-threatening diseases. Hum Reprod Update. 2009;15:587-597.

Onkofertilite Konsorsiyumu® kanserden kurtulan kişilerin üreme geleceklerinin incelenmesi için tasarlanmış ulusal ve disiplinler arası bir girişimdir.

   The Hormone Foundation®, the public education affiliate of The Endocrine Society®, sosyal destek ve eğitim yoluyla hormonla ilişkili durumların önlenmesi, tedavi edilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak üzere halk için bir kaynak niteliğindedir.

Bu cep kılavuzunun geliştirilmesi, Merck ve EMD Serono kurumlarından alınan eğitim bursları ile desteklenmiştir.